Νέα Απόσυρση Παλιών Ταμειακών Μηχανών Α.1011

Νέα Απόσυρση Παλιών Ταμειακών Μηχανών Α.1011 μέχρι 31/05/2020

Στις 24.01.2020 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυβέρνησης, η απόφαση Α. 1011

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ.  1234/9.10.2002 (1362 Β’) και ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (1592Β’), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων“.

 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται για τη νέα απόσυρση παλιών ταμειακών μηχανών:

 

Οι κάτοχοι των ταμειακών μηχανών που έχουν λάβει έγκριση καταλληλότητας πριν από το το 2013 (και το 2013), υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2020, την παύση αυτών.

 

  • Η δήλωση παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ.

 

  • Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ

2) Αδυναμίας εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».  Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης.  Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.

3) Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω
δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.
Σε περίπτωση βλάβης της ταμειακής μηχανής, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση 
που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.

Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ των προαναφερόμενων περιπτώσεων είναι οι εξής:

23  Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης
41  Απόσυρση Φ.Η.Μ
10  Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης
24  Παύση λόγω θανάτου
38  Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ
25  Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

Από την 1-6-2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013.

 

Εδώ θα βρείτε τον πίνακα των Ταμειακών Μηχανών που αποσύρονται.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 2310.515605

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ