ΕΑΦΔΣΣ

Ταμειακές Μηχανές - ΦΗΜ

Φορολογικός Μηχανισμός RBS 101-NET

354,84 (440,00 με Φ.Π.Α.)
-8%
550,00600,00 (682,00 με Φ.Π.Α.)
-11%

Ταμειακές Μηχανές - ΦΗΜ

Φορολογικός Μηχανισμός DATECS SBOX-III

355,00400,00 (440,20 με Φ.Π.Α.)
-23%

Ταμειακές Μηχανές - ΦΗΜ

Φορολογικός Μηχανισμός CASIO FP-700

306,45400,00 (380,00 με Φ.Π.Α.)
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ