Διακρίβωση Πρότυπου Βάρους

40,00 (49,60 με Φ.Π.Α.)

Διακρίβωση Πρότυπου Βάρους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ (CALIBRATION CERTIFICATE) σύμφωνα με τον ΕΣΥΔ.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ