Ζυγαριά Ακριβείας SUPRA NHB-600M με έγκριση

300,00 (372,00 με Φ.Π.Α.)

Ζυγός ακριβείας – κατάλληλη για Εμπορικές Συναλλαγές

Μέγιστο Βάρος Ζύγισης 600gr

Ζυγιστική Υποδιαίρεση 0,01gr

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ