Ζυγαριά Ακριβείας SUPRA THB-1500

250,00 (310,00 με Φ.Π.Α.)

Ζυγός ακριβείας με μέγιστη Ζυγιστική Ικανότητα 1500gr και Υποδιαίρεση 0,02gr

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ